Tu el cuides, nosaltres el protegim

Política de privacitat de dades


Política de Privacitat

CARLOS CENTELLES BRULL. informa els usuaris que les Dades de Caràcter personal que recull (per diferents mitjans tals com: Enquestes a l'interessat, formularis de petició d'informació, xats online i fonts accessibles al públic) són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen en el Registre d'activitats de tractament corresponents.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el compliment de les obligacions legals i de la relació contractual que si escau s'estableixi amb CARLOS CENTELLES BRULL.,així com facilitar-li informació sobre els productes o serveis sobre els quals vostè el sol·liciti, sent la base jurídica d'aquests tractament el consentiment exprés o la signatura i execució del contracte o mesures precontractuals. L'acompliment de les tasques d'informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies, es realitzarà previ consentiment i acceptació per part seva.

Les dades es clients es conservaran mentre duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis exigits per al compliment d'obligacions legals. Les dades de preclientes o antics clients per a la realització d'accions promocionals, es conservaran durant 1 any, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació de reclamacions judicials o extrajudicials i/o sempre que ho permeti o obligui la legislació.

Així mateix, l'informem que les seves dades, una vegada es formalitzi la relació contractual, es podran cedir a les entitats públiques amb les existeixi una obligació legal (Agència Tributària, jutjats i tribunals…).

En aquells casos en què CARLOS CENTELLES BRULL. figuri com a Encarregat del Tractament assumeix les obligacions establertes en el RGPD a aquest efecte, i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable de tractament i que no els aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents als que figurin en el contracte celebrat a aquest efecte.

Així mateix, CARLOS CENTELLES BRULL. informa que, en cas que així s'hagi autoritzat de forma expressa, podrà utilitzar les adreces de correu electrònic facilitades per vostè i els seus números de telèfon, per a mantenir-li informat de les seves novetats comercials i les seves diferents ofertes promocionals. Si, en qualsevol moment, vostè s'oposa a rebre comunicacions comercials, escriguem a l'adreça de correu electrònic info@veterinaricastellbisbal.com indicant Baixa RGPD en l'assumpte. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.

L'informem que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol·licitar la seva supressió, limitar algun dels tractaments o oposar-se a algun ús (per ex. oposar-se amb posterioritat a la signatura d'aquest contracte a l'enviament de publicitat), via e-mail, personalment o mitjançant correu postal, en l'adreça: Carrer de l'Olivar, 16, 08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA).

També pot exercitar aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que poden consultar en www.agpd.es L'usuari del Lloc serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant el propietari de la web de bona fe com a mer prestador del servei. En cas d'haver facilitat dades falses o de terceres persones sense mediar el seu consentiment per a això, el propietari de la web es reserva el dret a la destrucció immediata de les citades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars d'aquests.

CARLOS CENTELLES BRULL. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu haver de guardar-los i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per a evitar l'accés no autoritzat a les dades personals. Si us plau, llegeixi detingudament aquesta declaració de privacitat abans d'usar aquest Lloc, coneixerà la forma en què processarem les seves dades personals i usem les cookies. L'ús d'aquest Lloc implica l'acceptació de la nostra política de privacitat. En cas contrari no usi aquest Lloc.

Canvis en la nostra Política de Privacitat

Qualsevol canvi que en el futur puguem introduir en la nostra política de privacitat serà comunicat en aquesta pàgina. D'aquesta manera, podrà comprovar regularment les actualitzacions o canvis en la nostra política de privacitat.

Maneres de contacte i dades del Responsable

Responsable: CARLOS CENTELLES BRULL.- NIF: 39179391-H
Telèfon de contacte: 937 72 19 71 - Correu electrònic:info@veterinaricastellbisbal.com
Adreça postal: Carrer de l'Olivar, 16, 08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA).
Identitat i dades del representant: CARLOS CENTELLES BRULL. 39179391-H

També pot contactar amb nosaltres per a accedir a qualsevol informació personal que hàgim recollit a través d'aquest Lloc o per a exercir el seu dret de rectificació, bloqueig o anul·lació d'aquesta informació.

Consulti el nostre Avís Legal per a conèixer totes les dades referents al propietari de la Web.

La Web realitza tots els esforços raonables per a assegurar que el contingut del Lloc cal i vigent.